Şartlar ve Koşullar

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek


okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan 


düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan 


okumuş ve kabul etmiş sayılır!


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler 


Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar 


için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki 


gibidir.


MADDE 1 - KONU


İşbu sözleşmenin konusu, SATICI nın, ALICI ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı 


belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki 


Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince 


tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.


MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ


Himalaya Kristali Sağlık Gıda İç ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi


MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ


Müşteri olarak www.himalayatuzu.org  alışveriş sitesine üye olan kişi. 


Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ


Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, 


siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1 - ALICI, Madde 3 te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı 


ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik 


ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün 


için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI 


veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek 


kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.


4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek 


kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim 


edilmesinden sorumludur.


4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya 


ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. 


Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün 


teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait KREDİ kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan 


bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka 


veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim 


edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde 


nakliye giderleri ALICI ya aittir.


4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi 


olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu 


ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu 


ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan 


kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde 


ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından okudum kabul ediyorum tıklamasıyla geçerli olacaktır.