Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar


a) www.himalayatuzu.org internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Hancıoğlu Cad. No:57 Fındıklı, 


Maltepe/İSTANBUL adresinde mukim  Himalaya Kristali Sağlık Gıda İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti  (Bundan 


böyle “www.himalayatuzu.org” olarak anılacaktır.) 


b) www.himalayatuzu.org internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye” olarak anılacaktır.) 


2. Sözleşmenin Konusu


İşbu sözleşmenin konusu Himalaya Kristali Sağlık Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti..’nin sahip olduğu internet 


sitesi www.himalayatuzu.org’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Üye, www.himalayatuzu.org internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin 


kanunlar önünde doğru olduğunu, 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit olduğunu 


www.himalayatuzu.org’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve 


derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 


3.2. Üye, www.himalayatuzu.org tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara 


veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm 


sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.himalayatuzu.org'a karşı ileri 


sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.himalayatuzu.org 'un söz konusu izinsiz kullanımdan 


kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 


3.3. Üye www.himalayatuzu.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet 


etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve 


cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve 


şifresiyle yapacağı tüm işlemlerde sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve 


taahhüt eder. 


3.4. Üye, www.himalayatuzu.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka 


aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif 


haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici 


veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, 


www.himalayatuzu.org üzerinde www.himalayatuzu.org ürünleri dışında herhangi bir ürün veya 


firma için reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağını, aksi durumda üyeliğinin iptal 


edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


3.5. www.himalayatuzu.org internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir 


ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve 


düşüncelerin www.himalayatuzu.org'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.himalayatuzu.org’un, 


üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve 


üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı 


herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


3.6. www.himalayatuzu.org, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve 


verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.himalayatuzu.org internet 


sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden 


www.himalayatuzu.org'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 


3.7.Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya 


bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar 


tamamen üyeye aittir. 


3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal 


nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.himalayatuzu.org ’u bu ihlallerin hukuki 


ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal 


ettirilmesi halinde, www.himalayatuzu.org'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından 


dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 


3.9. www.himalayatuzu.org her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, 


müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu 


durumda, www.himalayatuzu.org'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyenin vermiş olduğu siparişi 


herhangi bir nedenle 1 ay içinde 3 kez teslim almaması, yanlış adres bildiriminde bulunması, siparişi 


vermediğini iddia ederek kabul etmemesi veya belirttiği yer ve saatte siparişini teslim almak için hazır 


bulunmaması gibi www.himalayatuzu.org’un zararına yol açacak faaliyetlerde bulunması durumunda 


www.himalayatuzu.org üyenin üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tür durumlarda 


www.himalayatuzu.org üyenin iptal edilen üyeliğinde kullanmış olduğu Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, 


Adres vb. bilgileri ile yeniden üye olmasına izin vermeme hakkına sahiptir. 


3.10. www.himalayatuzu.org internet sitesi yazılım ve tasarımı www.himalayatuzu.org mülkiyetinde 


olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, 


bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı 


geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları 


kapsamında korunmaktadır. 


3.11. www.himalayatuzu.org tarafından www.himalayatuzu.org internet sitesinin iyileştirilmesi, 


geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan 


İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede 


bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet 


adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 


3.12. Www.himalayatuzu.org kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini 


iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına 


yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. www.himalayatuzu.org, üyenin 


www.himalayatuzu.org internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı 


tutar. 


3.13.www.himalayatuzu.org’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak 


uygulamalar kapsamında www.himalayatuzu.org tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, 


reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına 


izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.himalayatuzu.org’a üye olurken ve/veya başka yollarla 


geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya 


tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin 


verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin 


kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece 


www.himalayatuzu.org'un kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata 


geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, 


kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya 


manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte 


bulunmayacağını ve www.himalayatuzu.org'u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri 


paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.himalayatuzu.org müşteri hizmetlerine 


iletebilir. 


3.14.www.himalayatuzu.org, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) 


yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.himalayatuzu.org’a tebliğ edilen yasal işlemlere 


uymak; (b)www.himalayatuzu.org ve www.www.himalayatuzu.org web sitesi ailesinin haklarını ve 


mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde 


açıklayabilir. 


3.15.www.himalayatuzu.org web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması 


için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için 


kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması 


gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.himalayatuzu.org web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve 


işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından 


kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 


3.16.www.himalayatuzu.org, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan 


herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.himalayatuzu.org web sitesinde kayıtlı 


kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 


3.17.www.himalayatuzu.org, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya 


ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, 


güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm 


ifade edecektir. 


3.18.Taraflar, www.himalayatuzu.org'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil 


olarak, HMK Madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi 


teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 


3.19.www.himalayatuzu.org, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik 


posta adreslerine www.himalayatuzu.org bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme 


SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla 


beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep 


telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek 


istemesi durumunda müşteri hizmetlerine bu isteğini iletecektir. 


3.20.www.himalayatuzu.org, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan 


herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.himalayatuzu.org web sitesinde kayıtlı 


kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 


4. Sözleşmenin Feshi


İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.himalayatuzu.org tarafından üyeliğinin iptal 


edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.himalayatuzu.org üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi 


bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak 


feshedebilecektir. 


5. İhtilaflarin Halli


İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


6. Yürürlük


Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik 


sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında 


akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.