Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1- TARAFLAR 


1.1- SATICI:              Ünvanı : {Himalaya Kristali Sağlık ve Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.}


Adresi : {Hancıoğlu Cad. No:57 Fındıklı – Maltepe / İSTANBUL}


Telefon :{0 216 – 368 62 68 }


E-mail:{ bilgiimalayakristali.com.tr}


1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI} 


Adresi:{TESLIMATADRES}


Telefon:{TESLIMATTELEFON}


E-mail:{TESLIMATEPOSTA}


 


MADDE 2- KONU 


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait { Himalaya Kristali Sağlık ve Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. 


Şti.} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen 


ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 


Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların 


hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU 


ÜRÜN ÜRÜN KODU ADET BİRİM FİYATI TUTARI 


ürünlerin cinsi ve türü, kodu, miktarı, modeli  birim fiyatı, tutarı yukarıda belirtildiği gibidir.


 Ödeme şekli: {ODEMETIPI}


Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}


{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} 


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 


4.1- ALICI, {www.himalayatuzu.org} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış 


fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik 


ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 


4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın 


yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI 


veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 


4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek 


kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 


4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere teslim 


edilmesinden sorumludur. 


4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış 


olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle 


ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden 


kurtulmuş kabul edilir. 


4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir 


şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya 


finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş 


olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri 


ALICI'ya aittir. 


4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi 


olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu 


ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün 


varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına 


kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 


10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 


4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, 


garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo 


giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.