Cayma Hakkı

MADDE 5 - CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 


(7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIYA ya 


faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde 


kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen 


ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi 


zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura 


aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade 


edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.


Ödemenin KREDİ kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası 


dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep 


edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde 


ödeme tutarını tüketiciye iade eder.


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve TİCARET Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici 


Hakem Heyetleri ile SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 


Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.